x
 

Felhasználási feltételek

G-Portál - Felhasználási feltételek
Üdvözöljük a G-Portál honlapon!
 
A szolgáltatás felhasználására a jelen Felhasználási feltételek vonatkoznak.

A honlap használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a használatból származó hátrányos következmények, illetve adatvesztés - legyen azok oka működésbeli vagy más technikai hiba, a rendszert érő támadás vagy egyéb, előre nem látható ok - a Szolgáltató és az Üzemeltető felé semmilyen jogi felelősséget nem vonnak maguk után.
 

Üzemeltető:

Egonet Work Kft.
Telephely: 2600 Vác, Sirály u. 8.
Postacím: 2600 Vác, Sirály u. 8.
Adószám: 23069901-2-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-142941
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12010628-01254284-00100001


A G-Portál olyan szolgáltatás, amely lehetőséget nyújt a regisztrált felhasználók számára saját honlap létrehozására. A honlap létrehozásához a Szolgáltató előre elkészített sablonokat, elemeket bocsát a felhasználó rendelkezésére. A létrehozott honlap Interneten történő megjelenésének díját a regisztrált felhasználó a szolgáltatás mindenkori fizetési feltételei szerint egyenlítheti ki a szolgáltató felé. A díj ellenében a Szolgáltató tárhelyet biztosít, továbbá vállalja a létrehozott honlap elérhetőségét az Interneten, a szolgáltatásban meghatározott időszakra.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elérhetőség és megjelenés hiányosságaiért, ha az a felhasználó által létrehozott hibás web programozás miatt következik be.
A létrehozott weboldalak külön díjazás nélkül elérhetőek.
 
A szerződés létrejötte
 
Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

A G-Portál extra szolgáltatás kizárólag ellenérték fejében vehető igénybe. Ezen szolgáltatásoknál ez a tény külön feltüntetésre kerül, valamint az ellenérték mértéke és a fizetés módja(i) is ismertetésre kerülnek.
 
A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:
 • Belépés, regisztráció - a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása. (A fizetős szolgáltatások igénybevételének feltétele, de csak az első vásárlás alkalmával szükséges a regisztráció.)
 • A fizetéshez tartozó technikai lépések megtétele - ezek a lépések ismertetésre kerülnek.
 • A felhasználási feltételek elfogadása.
 • Megrendelés adatainak ellenőrzése és/vagy javítása, majd elfogadása.
Díjak
 
A G-Portál hivatalos fizetőeszköze a G-Kredit (GKR), amit a felhasználó az sms-szolgáltatásunkon keresztül vásárolhat.
A G-Portál díjait kizárólag G-Kredittel lehet kiegyenlíteni. Bővebb információ, sms díjak ITT!
 
A G-Portál főoldalán, és a felhasználói oldalakon történő regisztráció ingyenes.
 
A felhasználó az alábbi extra szolgáltatások közül választhat a létrehozott portálja Extrák menüpontjában:
 • Bannermentesítés (reklámmentesség): 50 kredit / hó
 • +100 MB tárhely vásárlása: 50 kredit / alkalom
 • SMS-banner hirdetés feladása: 20 kredit / alkalom
 • Kattintható SMS-banner hirdetés feladása: 30 kredit / alkalom
 • Portál címének megváltoztatása: 20 kredit / alkalom
 • Adminisztrációs jog adása és elvétele: ingyenes
 • Kredit küldése: 3 kredit / alkalom
 • Kiemelt hirdetés feladása: 50 kredit / alkalom
 • Biztonsági mentés készítése: ingyenes
 • Biztonsági mentés visszaállítása: 5 kredit / alkalom
A megvásárolt és/vagy felhasznált kreditek árát visszatéríteni nem áll módunkban.
 
Regisztráció

A G-Portál oldalait bárki szabadon böngészheti ("Látogató"). Regisztrációhoz kötött szolgáltatást csak regisztrált felhasználó („Felhasználó”) vehet igénybe. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a Szolgáltató elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a Szolgáltató és más Felhasználók bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén. Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy az Felhasználók rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják.

A Felhasználót az azonosító és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. Az Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az ügyfélkapcsolatot az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról ill. a biztonság egyéb módon való megsértéséről. Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználónak az azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.
 
Felhasználó adatai
 
Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok ("Regisztrációs adatok") a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a szolgáltatás igénybe vétele során kéri a weboldal. Felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok a Szolgáltató saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, Szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a szolgáltatásra vonatkozó használati jogot. Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Felhasználó által megadott Regisztrációs adatokat.
 
Regisztrációs adatok

0. Felhasználónév (kötelező)
1. E-mail cím (kötelező)
2. Jelszó (kötelező)
3. Valódi név (nem kötelező)
4. Irányítószám (nem kötelező)
5. Születési év, hó, nap (nem kötelező)
6. Nem (nem kötelező)
7.Iskolai végzettség (nem kötelező)
8. Internetezés helye (nem kötelező)
 
A nem kötelezően megadható adatok statisztikai célokat szolgálnak, a felhasználói igények jobb kiszolgálása érdekében.
 
A honlap biztonsága
 
Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen: (a) hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult; (b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit; (c) kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]; (d) nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését; vagy (e) bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során. A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.
 
Felhasználói, látogatói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok
 
Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a Szolgáltató részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az "észrevételek"), az észrevétel eljuttatása révén a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Így a Szolgáltató minden ilyen - az észrevételekkel kapcsolatos - jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. Szolgáltató - a forrás megjelölésével - korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 
Felelősség kizárása
Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi, Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlap használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért. Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely bármilyen internetes vírus miatt következik be.
Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Szolgáltató kifejezetten kizárja.
 
A szolgáltatás karbantartása
Szolgáltató jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.
 
Adatvédelem
Szolgáltató jogosult Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőség fejlesztése, , továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. Így különösképp jogosult:
 • Tájékoztatási kötelezettségének eleget téve - amennyiben erre jogszabály kötelezi - az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
 • A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat - névhez nem kötötten - statisztikai és marketing célokra felhasználni.
 • A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni
Az adatvédelemre vonatkozó teljes nyilatkozathoz kattintson IDE!
 
Egyebek
A jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Felhasználó a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat. Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.
 

Hirdetések
A Felhasználó elfogadja, hogy a G-Portál alapvető honlapépítő szolgáltatása ingyenes, ezért annak fenntartása reklámokkal támogatott. A G-Portál Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás felületein (nyitóportál, kezelőfelület, felhasználói oldalak feletti és alatti hirdetési sávok, valamint egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el, illetve a Felhasználóknak direkt e-mailben különböző üzleti partnerektől származó ajánlatokat küldjön. A Felhasználó bármikor fel- illetve leiratkozhat az ajánlati levelekről. A Szolgáltató és az Üzemeltető kijelentik, hogy a felhasználók e-mail címét harmadik fél számára nem adják át - kivéve a törvényi kötelezettség esetét (például hatósági eljárás keretében történő kötelező adatszolgáltatás).

 
Ügyfélszolgálat
Felhasználó a számlázási kérdésekben és egyéb információkérés esetében az alábbi ügyfélszolgálati e-mail címünkön is felveheti velünk a kapcsolatot: webmester@gportal.hu.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket módosíthatja, kiegészítheti ill. megváltoztathatja. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.
 
Feltöltött szövegek, fotók, videók

A Felhasználó által feltöltött tartalom
 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem sértheti mások személyiséghez fűződő jogait és az emberi méltóságot,
 • nem lehet pornográf,
 • nem tartalmazhat olyan alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles ismerni az adatbázis mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét a jelen Felhasználási feltételeket vagy jogszabályt sértő tartalomra, a Szolgáltató haladéktalanul eltávolíthatja azokat, illetve az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően jogában áll a Felhasználónak a szolgáltatáshoz való hozzáférését megszüntetni.
 
Szerzői jogok védelme
A G-Portál szolgáltatás weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. A G-Portál logó és a G-Portál terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a Szolgáltató kereskedelmi védjegyei.
Tilos a Felhasználók által létrehozott weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni az adott Felhasználó előzetes engedélye nélkül. Szolgáltató hozzájárul, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Felhasználó ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A G-Portál szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.
 
Fizetési feltételek
Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetős Termékért fizet, továbbá felelősséget vállal minden díj kellő időben történő megfizetéséért.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri a felhasználási feltételek kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni. A megrendeléssel és annak visszaigazolásával jön létre a szerződés, a szerződéskötés napja: a visszaigazolás hozzáférhetővé tételének napja. Az elektronikus megrendelések kötelező érvényének elismerése és a kötelezettség vállalási szándék minden, a szolgáltatás keretében kötött ügyletre vonatkozik.
Fizetési mód: A szolgáltatásért jelenleg emeltdíjas SMS-sel lehet fizetni.
 
Emeltdíjas SMS-sel történő fizetés
 
A szolgáltatásnál ismertetett telefonszámra, az ott megadott szövegformátumban a regisztrált felhasználó elküld egy SMS-t mobiltelefonjáról. Az elküldött SMS-re válasz SMS érkezik, mely tartalmazza a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat. Az emeltdíjas SMS fizetési mód T-Mobile (Westel), Pannon és Vodefone ügyfeleknek igénybe vehető fizetési megoldás. Számlát a Felhasználó mobilszolgáltatója állítja ki az emeltdíjas SMS-ről.

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168